Darea în plată

Publicat pe Publicat în Uncategorized

Darea în plată, condiții obligatorii

Pntru a putea uza de prevederile legii privind darea în plată trebuie să îndepliniți cumulativ mai multe condiții:

-să aveți calitate de consumator, adică ați semnat contractul de credit în scopuri exclusiv personale, iar instituția cu care ați semnat este una bancară;

-suma împrumutată nu depășea echivalentul în lei a 250.000 Euro la momentul semnării contractului de credit;

-creditul a fost contractat în scopul achiziționării/construirii/modernizării/ammenajării/reabilitării unui imobil cu destinația de locuință, ori creditul a fost garantat cu un imobil cu destinația de locuință;

-nu ați fost condamnat printr-o hotărâre defenitivă pentru infracțiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea legii.

Pot beneficia de  darea în plată: împrumutații, codebitorii, garanții (fidejusorii) și garanții ipotecari ai debitorului principal (inclusiv persoanele fizice care au garantat cu imobilele proprii datorii ale unor persoane juriidice).

Darea în plată, notificarea

În situația în care v-ați hotărât să uzați de prevederile legii dării în plată, trebuie să va adresați unui avocat, executor judecătoresc sau notar pentru redactarea notificării și trimiterea acesteia către Bancă.

Notificările vizează două ipoteze:

-doriți să scăpați de plata creditului prin darea în plată a imobilului

-doriti să negociați caluzele contractului și să le eliminați pe cele abuzive, iar în situația în care banca refuză, se procedează la darea în plată a imobilului. Avocatul care trimite notificarea invită la sediul său profesional reprezentanții bancii pentru negocieri, fixând  dată și o oră în acest sens.

Darea în plată, contestația Băncii

Banca are posibilitatea să facă contestație împotriva Notificării trimise de către dumneavoastră în termen de 10 zile de la primirea acesteia, dar doar în privința admisibilității acesteia. Contestația se înaintează instanței de la domiciliul consumatorului. Hotarârea primei instanțe poate fi atacată cu apel în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia. După judecarea apelului și rămânerea definitivă a hotărârii prin respingerea contestației, în termen de 10 zile Banca trebuie să se prezinte la notarul indicat în Notificare pentru perfectarea transferului dreptului de proprietate.

Darea în plată, acțiune în instanță

În situația în care banca nu dă curs notificării, urmează să vă adresați Judecătoriei de la domiciliul dumneavoastră, pentru ca instanța să pronunțe o hotărâre prin care să constate stingerea obligațiilor în legătură cu contractul de credit și să pronunțe o hotărâre care să transmită dreptul de proprietate asupra imobilului. Acțiunea este scutită de la plata taxei de timbru și poate fi atacată cu apel in termen de 7 zile de la comunicarea Sentinței.

Darea în plată, concluzii

Transmiterea Notificării către Bancă suspendă orice plată referitoare la contractul de credit.

Este foarte important să păstrați dovada de primire a Notificării de către Bancă, acesta fiind momentul de la care se suspendă obligația de plată către instituția de credit.

Având în vedere complexitatea situațiilor ce pot interveni in cazul procedării la darea în plată, este imperios necesar să apelați la un avocat specializat în drept financiar-bancar care să vă reprezinte pe întreaga perioadă a procedurii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *